SPECIALIZONI N ST STERILIZIM • Fokusohuni në fund të lartë

Sistemi i Automatizuar i Grumbullimit të Serisë

  • Automated Batch Retort System

    Sistemi i Automatizuar i Grumbullimit të Serisë

    Trendi në përpunimin e ushqimit është që të largohemi nga anije të vogla reagimi në predha më të mëdha për të përmirësuar efikasitetin dhe sigurinë e produktit. Anijet më të mëdha nënkuptojnë shporta më të mëdha që nuk mund të trajtohen manualisht. Shportat e mëdha janë thjesht shumë të mëdha dhe shumë të rënda që një person të lëvizë.